วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่่อ นางสาวเพชรรัตน์ คงทน
ชื่อเล่น  ปุ๋ย
คบ. 2
จังหวัด ราชบุรี